Kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long

20-07-2022 14:15
Tháng 7 năm 2022, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, phối hợp với Đội QLHC và TTXH công an Thành phố hưởng ứng phát động “Chiến dịch làm sạch dữ liệu dân cư”; Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố về chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022; thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt; đẩy mạnh khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích.

Tính từ ngày15/6/2022 đến hết ngày 14/7/2022, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm: 33.640 hồ sơ (bằng 107,32% so với cùng kỳ năm 2021), tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,5% (cao hơn 0,42% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố: 8.522 hồ sơ; Thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn là 25.118 hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết 16.194 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (bằng 127,8% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 48,1% tổng số hồ sơ toàn Trung tâm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Trung tâm Hành chính công tiếp tục tập trung thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố. Đẩy mạnh Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Đề án phối hợp với Bưu điện nhằm nâng cao số lượng người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến và DV Bưu chính công ích. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ, CCVCNLĐ của Trung tâm và các đơn vị có TTHC giải quyết TTHC theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử, trọng tâm là số hóa toàn bộ hồ sơ gắn thực hiện chữ ký số điện tử trong toàn bộ quy trình.Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 118545
Số lượt truy cập: 4906