Ông: Hồ Quang Huy
Phó chủ tịch UBND Thành phố
Điện thoại: 0913 268 567
Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Bùi Thị Hải

Giám đốc Trung tâm hành chính công

SĐT: 0979 790 471

Email: buithihai@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trần Đức Minh

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công

SĐT: 0989 869 579

Email: tranducminh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Văn Trọng

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công

SĐT: 0983 368 288

Email:nguyenvantrong@quangninh.gov.vn

 

Bà: Trần Thị Huệ

Kế toán

Email: tranthihue@quangninh.gov.vn

 

Ông: Thái Hồng Hải

Chuyên viên Phòng Hành chính TH Trung tâm hành chính công

Email: thaihonghai@quangninh.gov.vn

 

Bà: Đỗ Thị Luyến

Nhân viên Trả kết quả lĩnh vực Đất đai

Trung tâm Hành chính công

Email: dothiluyen@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên Phòng Hành chính TH

Trung tâm hành chính công

Email: nguyenthuha.hl@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Thị Phương Thùy

Nhân viên Trả kết quả tập trung

Trung tâm hành chính công

Email: nguyenthiphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

Bà: Bùi Yến Anh 

Nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp

Trung tâm hành chính công

Email: buiyenanh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Mai Thiên Trang

Nhân viên Hướng dẫn

Trung tâm hành chính công

Email: maithientrang@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Hoàng Anh 

Nhân viên thu phí

Trung tâm hành chính công

Email: nguyenhoanganh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Phạm Thanh Xuân 

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị

Email: phamthanhxuan@quangninh.gov.vn

 

Bà: Bế Thị Thùy Dương

Chuyên viên Phòng Tư pháp

Email: bethithuyduong@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trương Tiến Dũng

Chuyên viên Phòng Kinh tế

Email: truongtiendung@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Thu Thùy

Chuyên viên Phòng Văn hóa thông tin

Email: nguyenthuthuy@quangninh.gov.vn

 

Ông: Tạ Kim Anh

Chuyên viên Phòng Lao động TB XH

Email: takimanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Lê Vũ  Linh

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ

Email: levulinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Vũ Thùy Linh

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ

Email: vuthuylinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Vũ Mai Anh

Chuyên viên Chi cục thuế TP

 

 

Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh

Nhân viên Xí nghiệp nước Hồng Gai

 

 

Bà: Trịnh Thị Phượng

Nhân viên Điện lực Hạ Long

 

 

Bà: Phạm Thu Hằng

Chuyên viên Bảo hiểm xã hội TP

 

 

Bà: Lưu Thị Thủy

Chuyên viên Bảo hiểm xã hội TP

 

Bà: Bùi Vĩnh Hậu

Chuyên viên Bảo hiểm xã hội TP

 

Bà: Vũ Thị Hồng Trà

Chuyên viên Bảo hiểm xã hội TP

 

Ông: Vũ Văn Ánh

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông

Công an Thành phố

 

Ông: Nguyễn Văn Động

Cán bộ Đội Cảnh sát trật tự cơ động

Công an Thành phố

 

 

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông

Công an Thành phố

 

Bà: Dương Thanh Thủy 

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông

Công an Thành phố

 

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Cán bộ Công an Hộ khẩu

Công an Thành phố

Bà: Trịnh Thùy Ngọc

Cán bộ Công an Hộ khẩu

Công an Thành phố

Ông: Nguyễn Duy Thắng

Cán bộ Công an Hộ khẩu

Công an Thành phố

Bà: Đào Thị Giang

Cán bộ Căn cước công dân

Công an Thành phố

Bà: Nguyễn Huy Tâm

Cán bộ Căn cước công dân

Công an Thành phố

Ông: Nguyễn Tùng Dương

Chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch