Thời gian: 24-06-2022 14:00
Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo yêu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với từng đối tượng. Với những tiện ích đó, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Tin nổi bật
Dich vu 3-4

Thủ tục hành chính

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công

 • Tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo yêu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với từng đối tượng. Với những tiện ích đó, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 • Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: Tạo điều kiện thuận lợi để người dân giải quyết thủ tục hành chính

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn công dân thực hiện các TTHC đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.

 • Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

  Ngày 06/01/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐTTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06)

 • Số hóa hồ sơ trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

  Ngày 06/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó bổ sung Điều 21a về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 113138
Số lượt truy cập: 4688