Thời gian: 29-03-2023 11:00
Với phương châm: “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính.
Tin nổi bật
Dich vu 3-4

Thủ tục hành chính

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công

 • Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

  Với phương châm: “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính.

 • Ứng dụng tối đa tiện ích Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được triển khai trong toàn quốc với mục đích cuối cùng là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai Đề án 06, Quảng Ninh có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ứng dụng tối đa tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 • Tích cực hướng dẫn và hỗ trợ công dân tra cứu thông tin cư trú khi giải quyết TTHC

  Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố về việc không sử dụng và yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin cư trú khi giải quyết TTHC, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã bố trí cán bộ tích cực hướng dẫn và hỗ công dân các bước cài đặt ứng dụng Vneid, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 • Phối hợp đẩy mạnh giao dịch TTHC tại các điểm Bưu điện

  Triển khai “Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện trên địa bàn thành phố Hạ Long”, vào tháng 8/2022 TP Hạ Long đã tổ chức khai trương thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính tại 4 điểm Bưu cục xa trung tâm Thành phố. Đến nay, việc triển khai tại các điểm bưu cục đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện giúp tổ chức, công dân giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế phải đi lại nhiều.

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 159638
Số lượt truy cập: 6386