Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long tổ chức tập huấn cho 33 xã, phường về cấu hình phí, lệ phí TTHC trên Hệ thống Chính quyền điện tử

28-06-2024 15:10
Trong thời gian 02 ngày 26 - 27/6, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã tổ chức buổi tập huấn về cấu hình phí, lệ phí Thủ tục hành chính (TTHC) trên Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh và cách thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ của 33 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Trong buổi tập huấn, các cán bộ xã, phường đã được hướng dẫn chi tiết về: Cấu hình phí, lệ phí trên Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh: Các bước cấu hình, nhập liệu và quản lý thông tin về phí, lệ phí cho từng loại thủ tục hành chính.

Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến: Hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến, từ việc đăng nhập, chọn dịch vụ, đến việc thanh toán và theo dõi tình trạng xử lý.

Cán bộ cũng được thực hành trực tiếp trên hệ thống, giải đáp các thắc mắc và trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai tại địa phương.

Buổi tập huấn được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách TTHC tại các phường, xã, giúp họ nắm vững các quy trình và thao tác cấu hình, quản lý phí, lệ phí TTHC. Đồng thời, việc này còn giúp đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.Các tin đã đưa

Thông Báo

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 285995
Số lượt truy cập: 8908