Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hồ sơ TTHC

06-09-2022 09:37
Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ có phạm vi rộng và ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội và quyết định việc chuyển đổi số của Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2022 – 2025 theo 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, có một nội dung đặc biệt quan trọng đó là bảo đảm thông tin, hồ sơ, giấy tờ được số hóa, vì thế Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã và đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hồ sơ TTHC.

Hiện Trung tâm đang triển khai thực hiện giải quyết TTHC quy trình 5 bước trên môi trường điện tử (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu - ký số, trả kết quả), trong đó trọng tâm là số hóa toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC gắn với thực hiện chữ ký số điện tử trong toàn bộ quy trình; xây dựng và đưa nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính; bước đầu số hóa hồ sơ đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 từ ngày 01/7/2022.

Trong 25 dịch vụ công thiết yếu có 04 TTHC thuộc thẩm quyền của Thành phố, gồm: 01 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai là “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ” và 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp. Kết quả đã thực hiện số hoá TTHC lĩnh vực đất đai 85/86 hồ sơ đã số hoá; có 01 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được số hoá bước tiếp nhận hồ sơ.

Để công tác số hóa đạt hiệu quả, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long yêu cầu các phòng ban, đơn vị rà soát chữ ký số, chứng thư số của đơn vị mình để phục vụ việc số hoá hồ sơ, ký số kết quả giải quyết. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị thực hiện quy trình số hoá, ký số hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC (có 02/10 phòng ban đã thực hiện 100% ký số, các đơn vị còn lại đang thực hiện song song bản giấy và bản ký số; trong đó 08 lĩnh vực đã thực hiện ký số trả kết quả: công thương, Giáo dục Đào tạo, Lao động TBXH, Nội vụ, TCKH, VHTT, Xây dựng, Y tế). 100% cán bộ chuyên trách của Trung tâm có chữ ký số và thực hiện ký số thao tác trên môi trường mạng; có khả năng tiếp cận, triển khai công nghệ số.

Đến nay, tại Trung tâm đã triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả trên môi trường điện tử cho tổ chức, công dân đối với các lĩnh vực: Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Đất Đai, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Với 1.717 kết quả thủ tục hành chính được ký số đạt tỷ lệ 4,24%/ tổng số kết quả thủ tục hành chính toàn Thành phố.

Đặc biệt, tại Trung tâm đã bố trí 02 quầy thực hiện hướng dẫn, giúp công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả: 100% hồ sơ TTHC chuyển nhượng và chuyển mục đích thuộc lĩnh vực đất đai (là hai TTHC có số lượng hồ sơ lớn nhất), TTHC đăng ký kinh doanh… được thực hiện nộp qua dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến qua nhiều hình thức: banking, máy quét thẻ poss, Cổng dịch vụ công Quốc gia... Từ tháng 4/2022, Hạ Long là địa phương đầu tiên triển khai trong toàn tỉnh triển khai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, kết quả: có 2.079/3.166 lượt người thanh toán nộp thuế, lệ phí trước bạ trực tuyến với số tiền trên 25,03/42,38 tỷ đồng, chiếm 59% tổng số thanh toán toàn tỉnh Quảng Ninh (số liệu tính đến ngày 25/8/2022).

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ làm thay đổi căn bản cách thức giải quyết cũng như theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, đồng thời góp phần cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC.Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 203808
Số lượt truy cập: 7033