Chi bộ Trung tâm Hành chính công tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

09-08-2022 13:46
Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ CQCQ Thành phố, ngày 5/8/2022, Chi bộ Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Phan Tiến Cường - Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt; tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong chi ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Hành chính công.

- Đại biểu mời dự: Nguyễn Bảo Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan TCNV- Giám đốc TTHCC.

 Thông qua buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết. Các đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";

- Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới";

- Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Từ đó thống nhất về ý chí, hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống. Các đảng viên cũng nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết gắn với trách nhiệm được giao tại đơn vị.Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 167276
Số lượt truy cập: 6641