Triển khai ký số trong giải quyết TTHC theo quy trình "5 bước trên môi trường điện tử" phục vụ số hóa, bóc tách dữ liệu

17-11-2022 10:25
Bắt đầu từ ngày 01/10/2022, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long thực hiện triển khai số hoá và ký số đối với 100% hồ sơ TTHC theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử.

Để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của tỉnh và thành phố về chuyển đổ số, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong giải quyết TTHC thực hiện có hiệu quả như: triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ trực tuyến đối với 2 thủ tục chuyển mục đích và chuyển nhượng thuộc lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công; đẩy mạnh thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Đặc biệt, với quy trình giải quyết TTHC “5 bước trên môi trường điện tử” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký số, trả kết quả) gắn với việc áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết, Trung tâm đã đẩy mạnh triển khai đối với các TTHC đủ điều kiện thực hiện tại Trung tâm. Theo đó, tại bước tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tại các quầy sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ đồng thời kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân thông qua số định danh cá nhân hoặc thông qua mã định danh cơ quan, mã số thuế/mã số doanh nghiệp; trường hợp chưa có tài khoản số, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc tạo tài khoản cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau đó, cán bộ sẽ thực hiện số hóa, ký số đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC hoặc phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Tại bước thẩm định, phê duyệt, cán bộ có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, phê duyệt hồ sơ và ký số vào kết quả giải quyết TTHC. Sau đó cán bộ trả kết quả sẽ thực hiện tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC, kiểm tra tính xác thực của chữ ký số cá nhân và thực hiện ký số cơ quan vào kết quả giải quyết TTHC điện tử, ký sao y vào các giấy tờ là thành phần hồ sơ kèm theo bắt buộc số hóa. Cuối cùng, tại bước trả kết quả, cán bộ sẽ lưu trữ kết quả bản điện tử vào kho dữ liệu của hệ thống giải quyết TTHC tỉnh, chia sẻ với CSDL quốc gia và CSDL chuyên ngành và trả kết quả bản giấy cho tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu.

Việc triển khai ký số trong giải quyết TTHC theo quy trình “5 bước trên môi trường điện tử” làm thay đổi căn bản phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, tăng hiệu quả làm việc, tăng hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch trong hoạt động giải quyết TTHC. Thông qua việc triển khai ký số theo quy trình “5 bước trên môi trường điện tử” xuyên suốt, nhất quán đã giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và kịp thời, đồng thời nâng cao tính an toàn, an ninh thông tin khi hồ sơ được xử lý khép kín trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, việc số hóa, bóc tách dữ liệu bảo đảm được lưu trữ đầy đủ, từng bước xây dựng, hoàn thiện giải pháp tích hợp, chia sẻ, kết nối liên thông trên hệ thống thông tin và CSDL Một cửa điện tử tỉnh tích hợp với CSDL quốc gia và chuyên ngành hướng tới hình thành CSDL “đủ, đúng, sạch, sống”.

Đối với người dân, doanh nghiệp, việc triển khai ký số trong giải quyết TTHC đã tạo sự đổi mới, đột phá trong yêu cầu giải quyết TTHC, giúp giảm chi phí, thời gian khi giao dịch, tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, tăng cường sự giám sát của người dân, ngăn chặn tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu. Các dịch vụ công, tiện ích số được tăng cường và nâng cao góp phần mở rộng các kênh giao tiếp. Chỉ cần có thiết bị thông minh kết nối mạng internet, người dân có thể thực hiện các giao dịch giải quyết TTHC mọi lúc, mọi nơi, đồng thời có thể khai thác các kết quả giải quyết TTHC được lưu trong kho lưu trữ điện tử và có thể trích xuất dữ liệu để tổ chức, cá nhân tái sử dụng trong quá trình giải quyết TTHC.

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Longg sẽ tiếp tục bám sát, yêu cầu, hướng dẫn của tỉnh và thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết TTHC;hướng dân người dân trong sử dụng chữ ký số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tiếp tục rà soát, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống phần mềm đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 149232
Số lượt truy cập: 6117