Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

29-03-2023 11:00
Với phương châm: “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 69 ngày 28/2/2023 của UBND thành phố về chuyển đổi số toàn diện TP Hạ Long năm 2023, Trung tâm Hành chính công đã rà soát các nhiệm vụ, phân công, bố trí cán bộ, trang thiết bị thực hiện số hóa phù hợp.

Trong đó, tăng cường hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua DVC trực tuyến, hướng dẫn thanh toán nộp thuế đất đai, nộp phạt vi phạm giao thông và các lĩnh vực khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện cấp định danh điện tử mức độ 2, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cập nhật phần mềm VneID của Bộ Công an để sử dụng, khai thác dữ liệu dân cư khi thực hiện TTHC.

Trung tâm cũng đã thường xuyên rà soát, tích hợp các thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Chính quyền điện tử cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia: Thuộc thẩm quyền thành phố có 276/285 TTHC (đạt 96,8%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 231/285 TTHC (đạt 81,1%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.Cùng với đó rà soát, đề nghị cấp chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm và cán bộ các đơn vị để thực hiện số hóa, ký số hồ sơ và giải quyết công việc trên môi trường mạng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện tại Trung tâm. Qua đó, số lượng hồ sơ quá hạn giảm mạnh, tỷ lệ giải quyết đúng hạn của thành phố tăng cao, đạt trên 98%; 100% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng/rất hài lòng khi thực hiện TTHC.

 Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 167278
Số lượt truy cập: 6641