Không thực hiện thủ tục Đăng ký, quản lý cư trú tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long

05-07-2021 07:54
Kể từ ngày 01/7/2021, Công an thành phố Hạ Long không thực hiện thủ tục Đăng ký, quản lý cư trú tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long

Căn cứ Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thị hành từ ngày 01/7/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Công văn số 4525/CATP – QLHC ngày 30/6/2021 của Công an thành phố Hạ Long, Trung tâm Hành chính công thành phố ban hành thông báo số 117B/TB – TTHCC ngày 30/6/2021 “Về việc không thực hiện thủ tục Đăng ký, quản lý cư trú tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long”.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, Công an thành phố Hạ Long không thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính Đăng ký, quản lý cư trú tại Trung tâm Hành chính công Thành phố. Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, quy định là Công an xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (căn cứ theo Điều 22, Điều 33 Luật cư trú năm 2020, Điều 24 Thông tư số 55/2021-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Do đó, bộ phận tiếp dân đăng ký cư trú sẽ chuyển về Công an các phường, xã trên địa bàn.

Cán bộ Công an Thành phố Hạ Long trực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công TP (cơ sở 2)

Như vậy,trong thời gian tới, với việc thay đổi nơi tiếp nhận Đăng ký, quản lý cư trú, người dân sẽ thuận tiện hơn trong việc làm TTHC; góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của thành phố Hạ Long; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; đồng thời góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước.

 

Nguồn: Yến Anh - Trung tâm Hành chính công Thành phố


Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 70078
Số lượt truy cập: 2066