Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Xác nhận bảng kê lâm sản

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công cấp huyện: http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc truy cập vào trang Website dịch vụ hành chính công của cấp huyện để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có);

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng;

- Bước 3: Trung tâm Hành chính công (Phòng Nông nghiệp & PTNT cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát);

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

* Cách thức thực hiện:  Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử;  Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư  số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

  - Hồ sơ nguồn gốc lâm sản;

  - Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Xác nhận bảng kê lâm sản.

* Phí, Lệ phí (nếu có):  Không

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPNTN ngày 16/11/2018.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

  - Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

  - Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

 

 

Biểu Mẫu
NN_l_m_nghi_p_1.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan