Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Xóa đăng ký phương tiện

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giao thông vận tải
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu.

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.

- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

           * Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Biểu Mẫu
GTVT_9.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan