Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long hoặc truy cập trang Website dịch vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng.

- Bước 3: Trung tâm Hành chính công (Phòng Kinh tế thành phố Hạ Long) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

+ Đối với hoạt động như: Giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp sau: Các loại xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi; Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m. Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với hoạt động như: Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện. Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.. Chôn phế thải, chất thải; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác. Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với hoạt động như: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có. Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng. Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh quyết định;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi;

- Cơ quan phối hợp:

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2 - ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001.

- Nghị định số 143/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ “V/v Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi”.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010”.

- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan