Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 8 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long hoặc truy cập trang Website dịch vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng.

- Bước 3: Trung tâm Hành chính công (Phòng Kinh tế thành phố Hạ Long) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn (Văn bản) đề nghị cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều;

- Bình đồ và thiết kế chi tiết kèm theo;

- Thuyết minh về sự cần thiết xây dựng;

- Các tính toán để xác định quy mô công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh quyết định đối với đê cấp 3, cấp 4; UBND các địa phương quyết định đối với đê địa phương (đê cấp 5);

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi;

- Cơ quan phối hợp:

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu Văn bản: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013;

- Quyết định số 2629/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. “V/v Phân cấp quản lý bảo vệ tu bổ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

- Quyết định số 4170/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan