Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Đóng dấu búa kiểm lâm

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

                * Thành phần và số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm. 

- Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập.

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10  ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Lệ phí: Không. 

* Mẫu đơn, tờ khai: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm.

* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

*Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 7,8,9 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

- Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan