Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An Lạc Viên Quảng Ninh

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lao động, thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm  hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ của Sở Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).

* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận kết quả trực tiếp;

- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đ nghị hỗ trợ kinh phí hỏa thiêu của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội, cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn (nơi có hộ khẩu hoặc địa chỉ giao dịch thường trú)

- Giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Giấy xác nhận hỏa thiêu người chết kèm theo hợp đồng hỏa táng của đài hóa thân An Lạc Viên

- Hộ khẩu phô tô chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.           

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính      

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ cho thân nhân và các tổ chức thực hiện hỏa thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan