Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                                  

Biểu Mẫu
TT_31.M_u_B31.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan