THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN 03 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐẠI YÊN

11-12-2023 08:44
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG TRUNG TÂM HÀ NH CHÍ NH CÔNG Số: 247 /TB-TTHCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 08 tháng 12 năm 2023 THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận 03 hồ sơ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đại Yên Thực hiện Văn bản số 9911/UBND-VPĐKQSDĐ ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc rà soát lại việc xét duyệt, giải quyết 03 hồ sơ Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đại Yên

Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long thông báo: tạm dừng tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất đến khi có kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị chức năng đối với 03 hộ dân tại phường Đại Yên, cụ thể:

(1) Hộ ông bà Nguyễn Xuân Tám - Trần Thị Thẹ (thửa đất số 210 tờ bản đồ số 185).
(2) Hộ ông bà Ngô Văn Mạnh - Phạm Thị Thủy (thửa đất số 445 tờ bản đồ số 186).
(3) Hộ ông bà Nguyễn Văn Tuyên - Phạm Thị Thanh (thửa đất số 24,11 tờ bản đồ số 107).

File Đính kèm
Download


Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 268763
Số lượt truy cập: 8539