Trung tâm hành chính công Thành phố thông báo về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

24-04-2020 09:12
Thực hiện Điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh v/v tiếp tục duy trì các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3430/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND thành phố Hạ Long v/v triển khai công điện 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh; Thành phố Hạ Long được UBND tỉnh xác định là một trong những địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện khẩn số 06/CĐK-UBND ngày 15/4/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm hành chính công thông báo thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính như sau

1. Tiếp tục thực hiện tạm giãn, dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công an có nguy cơ lây nhiễm: Cấp thẻ căn cước công dân và Hộ khẩu tại Trung tâm hành chính công đến hết ngày 03/5/2020. Trường hợp cấp bách, công dân liên hệ trực tiếp đến Công an Thành phố để được hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết;

2. Các thủ tục hành chính còn lại: Thực hiện Tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Thành phố.

Khuyến khích công dân nộp hồ sơ bằng dịch vụ Bưu chính công ích, điện tử, trực tuyến mức độ 3,4 và qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh (tại địa chỉ: dichvucong.quangninh.gov.vn). Thực hiện nộp phí, lệ phí bằng bình thức Chuyển khoản, Internet banking hoặc thẻ PIOS thay thế sử dụng Tiền mặt;

3. Căn cứ cơ sở vật chất và không gian làm việc hện có, Trung tâm hành chính công bố trí số lượng công dân giao dịch không quá 15 người/ lượt/ tầng làm việc của Trung tâm. Cán bộ Hướng dẫn công dân vào giao dịch đảm bảo các quy định, biện pháp phòng chống dịch; mở sổ theo dõi, lập danh sách trích ngang, số điện thoại của những người đến liên hệ giải quyết công việc.

4. Khi đến làm việc tại Trung tâm yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cán bộ Trung tâm: thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, thực hiện quy trình sát khuẩn và khai báo y tế. Trong quá trình chờ bên ngoài trụ sở trung tâm và thực hiện giao dịch trong trung tâm chủ động giữ khoảng cách tối thiểu trên 2m giữa 2 người.

Trung tâm hành chính công Thành phố thông báo đến các cơ quan, tổ chức, công dân biết để liên hệ công việc.

Nguồn: Tin:Trung tâm hành chính công TP Hạ Long , Ảnh: Báo Quảng Ninh


Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn?

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 134171
Số lượt truy cập: 4750