Danh sách khách sạn, tàu thủy lưu trú du lịch hạng 1 - 5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018

10-10-2018 16:23
Thông báo Danh sách khách sạn, tàu thủy lưu trú du lịch hạng 1 - 5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018, nhằm tăng cường công tác quản lý , tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Sở Du lịch thông báo tới các cơ quan, ban, ngành, địa phương danh sách khách sạn, tàu thủy lưu trú du lịch hạng 1 - 5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018 để kịp thời thông tin, tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch và các đơn vị có liên quan. 

Linhk danh sách:

 /uploads/ckeditor/attachments/169/CV_2018.0910_2109_So_Du_lich_thong_bao_Danh_sach_khach_san__tau_thuy_luu_tru_du_lich_hang_1_den_5_sao__bai_tam_du_lich__co_so_kinh_doanh_dat_tieu_chuan_phuc_vu_khach_du_lich_Quy_3_nam_2018_Quang_Ninh.pdf

Nguồn: TTHCC


Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn?

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 142626
Số lượt truy cập: 5034